Phiếu Xuất- Nhập

Hiển thị tất cả 2 kết quả

9.500

Phiếu nhập kho  2 liên với chất liệu giấy cacbon dày dặn, giúp cho việc ghi chép và lưu chứng từ thuận tiện, dễ dàng mà không cần dùng đến giấy than Loại mỏng: 60 tờ / quyển

Xem chi tiết
9.500

Phiếu xuất kho 2 liên với chất liệu giấy cacbon dày dặn, giúp cho việc ghi chép và lưu chứng từ thuận tiện, dễ dàng mà không cần dùng đến giấy than – Loại mỏng: 60 tờ / quyển

Xem chi tiết

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm xem gần đây